Aku paham yen ning duniamu kui ora mung aku.
Tapi kowe yo kudu paham yen ning duniamu kuwi enek aku (!) (A.S)